OGŁOSZENIE
dotyczące korekty w rozkładzie jazdy na liniach autobusowych
nr 7, 8, 9 od dnia 01.10.2017 r.


LINIA NR 7 trasa Brzesko – Bucze – Brzesko
Na kursie rozpoczynającym się o godzinie 14:35 spod przystanku „Browar” w kierunku Bucze autobus nie będzie przejeżdżał przez przystanek „Szpital” (bardzo niska frekwencja).

LINIA NR 8 trasa  Brzesko (Jasień) – Sterkowiec – Brzesko (Jasień)
Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie z godziny 15:15 na godzinę 15:10
– odjazd z przystanku „Szpital”  w kierunku do Sterkowca. W związku z tym godzina odjazdu autobusu na każdym przystanku  ulegnie przyspieszeniu o ok. 5 minut.
Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie z godziny 15:35 na godzinę 15:45 – odjazd                      z przystanku „Sterkowiec”  w kierunku do Brzeska (godziny odjazdu na każdym przystanku  do obecnych ulegną przesunięciu opóźniającym o ok. 10 minut).

LINIA NR 9 trasa Brzesko – Okocim – Brzesko
Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie z godziny 12:28 na godzinę 12:50
– odjazd z przystanku „Szkoła nr 3”  w kierunku do Okocimia. W związku z tym godzina odjazdu autobusu na każdym przystanku ulegnie opóźnieniu o ok. 20 minut.
Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie z godziny 13:16 na godzinę 13:20 – odjazd                      z przystanku „Kamieniec” Okocim  w kierunku do Brzeska.

Every question I have is promptly answered, and having a deadline is a write my research paper cheap great motivator
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.