Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług


Ogłoszenie nr 1/2016 Gminy Brzesko o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Brzesku.

I try to mend and defend, against my nature’s observe website instinctive trend
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.