Bilety jednorazowe moA?na nabyA� w:

 1. Miejskie PrzedsiA�biorstwo Komunikacyjne SpA?A�ka z o.o. w Brzesku, ul. GA�owackiego 67A A� A� A� A� A� A� A� A� A� w godzinach 7:30-14:00.A�
 2. SKLEP SPOA�YWCZO – PRZEMYSA?OWY – Pietras Ewa, Okocim ul. KlA�czany 44, 32-800 Brzesko.

 3. SKLEP SPOA�YWCZO – PRZEMYSA?OWY – Borowiec CzesA�aw, Bucze 103, 32-800 Brzesko.

 4. Firma Handlowa „AN-KA” – Anna PodA�A�cka, ul. UczestnikA?w Ruchu Oporu, 32-800 Brzesko – Kiosk koA�o KoA�cioA�a.
 5. „FRYCIORR” – A?ukasz Rzenno, PorA�ba Spytkowska, ul. Skalna 4, 32-800 Brzesko.

 6. Kiosk „RUCH”, ul. UczestnikA?w Ruchu Oporu, 32-800 Brzesko – Kiosk koA�o „Lotto”.

 7. Rejonowa SpA?A�dzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska:
  – Sklep SpoA?ywczy nr 12, ul. Browarna, 32-800 Brzesko,
  – Kiosk nr 4, ul. Cicha 4, 32-800 Brzesko.
 8. Krzysztof Milewski – FPHU Sklep WielobranA?owy „Sosna”, Bucze, ul. Nad UszewkA� 10, 32-800 Brzesko.
 9. PPUH „TOMDEK” – Tomasz Dudek, Wokowice, ul. Centralna 54, 32-828.

 10. Poczta Polska S.A ul.KoA�ciuszki 5, 32-800 Brzesko.

Latin plurals formed incorrectly the plural forms of words derived from latin that end in -us help me with my homework are -uses or -i