Zawieszenia kursu i zmiany godziny odjazdu na linii nr 10 od
4 stycznia 2016 r.


Informujemy, iż z dniem 04.01.2016 kurs z godziny 7:15 – odjazd  z Gawrońca – zostaje przesunięty na godzinę 6:55. Ponadto kurs z godziny 9:16 – odjazd z Gawrońca – zostaje zawieszony do odwołania.

Zawieszenie wspomnianego kursu autobusu linii nr 10 z godziny 9:16 jest spowodowany regularnie występującą niską frekwencją na tym kursie. Natomiast zmiana godziny odjazdu autobusu linii nr 10 z godziny 7:15 na 6:55 podyktowana jest koniecznością dostosowania ww. autobusu do przewozów uczniów do szkół.

Simply use the first and last name of the editor or literary agent to whom you online essay writer https://pro-essay-writer.com/ are sending your submission, without a mr
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.