Twój mail został wysłany poprawnie – Dziękujemy za wysłanie wiadomości 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 chcielibyśmy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzać będziemy od momentu podania przez Ciebie tych danych
w celach przedstawionych poniżej.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o w Brzesku ul Głowackiego 67A, 32-800 Brzesko tel. 14 684 94 30 e-mail: mpk@brzesko.pl

  1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. elektroniczną lub telefoniczną. Podstawą prawną jest Twoja zgoda, którą wyraziłeś podając nam swoje dane w formularzu. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Będzie Ci przysługiwać prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadał będziesz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługiwać Ci będzie ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się na podstawie zgody, będziesz miał prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom w tym do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Dane będą jednak mogły być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Okres przechowywania danych

 Twoje dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do korespondencji między nami lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody, w zależności, które z w/w wystąpi wczesniej.

  1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane