Informuję, iż na wniosek Pana Burmistrza Tomasza Latochy w ramach promocji naszej Spółki, wprowadziłem bezpłatne korzystanie z przejazdów autobusami MPK Brzesko osobom, które ukończyły 70 rok życia (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ich wiek i tożsamość).

Powyższa promocja obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie uchwały, przyjętej 28 grudnia ubiegłego roku przez Radę Miejską w Brzesku, w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych przejazdów autobusami MPK Sp. z o.o. w Brzesku po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Prezes Zarządu
Paweł Pabian

Kategorie: Ogólne