Szanowni Państwo!

MPK Sp. z o.o. realizuje inwestycje w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej              i opadowej na własnym  terenie i na przyległych działkach. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków o łącznej długości sieci ponad 900 metrów. Dzięki tej inwestycji, uporządkowana zostanie gospodarka wodno – ściekowa  naszej firmy i podmiotów działających w sąsiedztwie. Inwestycja w przyszłości pozwoli na odbiór ścieków z terenów znajdujących się po północnej stronie DK94, ul. Bernackiego oraz części ul. Sportowej w Jadownikach. Mamy nadzieje, że  również zostanie rozwiązany problem wód opadowych z ul. Bernackiego.

Realizacja przedsięwzięcia stanowi jeden z etapów przygotowania terenu MPK do poszerzenia działalności spółki o uruchomienie w przyszłości myjni samochodowej oraz zakładu wulkanizacyjnego.

Kategorie: Ogólne