OGŁOSZENIE
dotyczące uruchomienia warunkowo dodatkowych kursów w rozkładzie jazdy linii autobusowej nr 7, 9, 10 oraz wprowadzenia korekty w rozkładzie jazdy linii nr 10 od 14 października br.
do 31 stycznia 2019 r.

 

LINIA 7 – uruchamia się dodatkowy kurs na trasie Brzesko – Bucze – Brzesko.

Przedmiotowy kurs odbywać się będzie trasą z przystanku Brzesko Szpital do przystanku Bucze Pętla o godzinie rozpoczęcia 18:50. Termin rozpoczęcia powrotnego kursu
z przystanku Bucze Pętla do przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski jest przewidziany
o godzinie 19:20.

LINIA 9 – uruchamia się dodatkowy kurs na trasie Brzesko – Okocim – Brzesko.

Przedmiotowy kurs odbywać się będzie trasą z przystanku Brzesko Plac PKS do przystanku Okocim Kamieniec o godzinie rozpoczęcia 19:15. Termin rozpoczęcia powrotnego kursu
z przystanku Okocim Kamieniec do przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski przez m.in. ul. Piastowską jest przewidziany o godzinie 19:30.

LINIA 10 – uruchamia się dodatkowy kurs na trasie Brzesko – Jadowniki – Brzesko oraz wprowadza się zmiany w godzinach odjazdów i przyjazdów dotychczasowych kursów
na ww. trasie.

Przedmiotowy kurs odbywać się będzie trasą z przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski do przystanku Jadowniki Kąty przez m.in. przystanek koło UM Brzesko, ulicą Witosa
o godzinie rozpoczęcia 11:40. Termin rozpoczęcia powrotnego kursu z przystanku Jadowniki Kąty do przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski przez m.in. ul. Witosa, przystanek Plac Targowy jest przewidziany o godzinie 11:55.

Dodatkowo zmianie ulegną   godziny  odjazdu  kursów na trasie z przystanku Brzesko Szpital do przystanku Jadowniki Kąty  z godziny 6:25  na godzinę 6:20 oraz z przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski do przystanku Jadowniki Kąty z godziny 7:25
na godzinę 7:20. Automatycznie czasy rozpoczęcia powrotnych kursów z przystanku Jadowniki Kąty do przystanku Brzesko Szpital ulegają zmianie odjazdy z godziny odpowiednio 6:40 na 6:35, z godziny 7:40 na 7:35. W związku z tym godziny odjazdu autobusu na każdym przystanku ulegną przesunięciu  opóźniającym ok. 5 minut przejazd do obecnie funkcjonującego.

Kurs z godziny 13:40 z przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski do przystanku Jadowniki Kąty zostaje przesunięty na godzinę 15:30  oraz  rozpoczęcie powrotnego kursu
z przystanku Jadowniki Kąty do przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski z godziny 13:55  jest przesunięte na godzinę 15:45.

Kurs z godziny 17:10 z przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski do przystanku Jadowniki Kąty zostaje przesunięty na godz. 17:20  oraz  rozpoczęcie powrotnego kursu z przystanku Jadowniki Kąty do przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski z godz. 17:25  jest przesunięte na godzinę 17:35.

Korekta w rozkładzie jazdy na linii nr 10 (trasa Brzesko – Jadowniki Gawroniec – Brzesko)

Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na pierwszym kursie z godziny 5:55 na godzinę 5:50 z przystanku MPK  w kierunku  przystanku Jadowniki Gawroniec, z którego  odjazd
do Brzeska Szpital zgodnie z rozkładem odbywał się będzie teraz o godzinie 6:00 (godziny zatrzymywania się autobusu na wspomnianym kursie będą przyspieszone o 5 minut).

Dodatkowo kurs z godziny 7:05 z przystanku Jadowniki Gawroniec będzie kończył kurs na przystanku Brzesko Ogródek Jordanowski.

W przypadku braku zainteresowania ze strony pasażerów przedstawionymi dodatkowymi kursami w okresie testowym (niska frekwencja) zostaną zawieszone.
Zastrzega się również możliwość korekt godzin funkcjonowania wprowadzonych kursów.


 

 

Kategorie: Ogólne