OGŁOSZENIE
dotyczące uruchomienia dodatkowych kursów w obie strony  
w rozkładzie jazdy na linii autobusowej „10” od 9 września br. ( w dni robocze)
z Brzeska do przystanku Jadowniki Kąty przez m.in. ul. Witosa oraz korekty kursów na ww. linii na trasie Brzesko – Jadowniki Gawroniec, tam i z powrotem :

  • Kursy odbywać się będą z przystanku Jadowniki Kąty do Brzeska Szpitalprzez ul. Witosa i m.in. przystanek Plac Targowy, Ogródek Jordanowski o początkowych godzinach kursów: 6:40, 7:40.
  • Kursy odbywać się będą z przystanku Jadowniki Kąty do Brzeska Ogródek Jordanowskiprzez ul. Witosa i m.in. przystanek Plac Targowy o początkowych godzinach kursów: 13:55, 17:25.
  • Kursy z Brzeska, z przystanku Szpital do przystanku Jadowniki Kąty przebiegać będą trasą przez przystanki Ogródek Jordanowski, koło UM Brzesko, ulicą Witosa  o początkowych godzinach kursów: 06:25,07:25.
  • Kursy z Brzeska, z przystanku Ogródek Jordanowski do przystanku Jadowniki Kąty przebiegać będą trasą przez przystanek koło UM Brzesko, ulicą Witosa o początkowych godzinach kursów: 13:40,17:10.

Zastrzega się również możliwość korekty w uruchomionych kursach np. zmiana czasu przejazdu 
w  okresie testowym, w przypadku braku zainteresowania ze strony pasażerów ( niska frekwencja).

  • Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie Jadowniki Gawroniec – Brzesko Szpital
    z godziny 7:00 na godzinę 7:05 (godziny zatrzymywania się autobusu na wspomnianym kursie będą „opóźnione” o 5 minut).
  • Zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusu na kursie Brzesko Szpital – Jadowniki Gawroniec
    i z powrotem do przystanku koło SP nr 3 w Brzesku, z godziny 14:30 na godzinę 14:40 (godziny zatrzymywania się autobusu na wspomnianym kursie będą „opóźnione” o 10 minut).
Kategorie: Ogólne