Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. we wszystkich autobusach wykonujących przewozy na zlecenie zarządu MPK Sp. z o.o. w Brzesku wdrożone zostają nowe zasady przeprowadzania kontroli biletów, realizowanej przez kierowców Spółki oraz zasady wsiadania przednimi drzwiami w autobusach posiadających minimum dwa wejścia.

1. Z dniem 01.01.2018 r. wejście do pojazdu, za wyjątkiem okoliczności opisanych poniżej, będzie się odbywać przednimi drzwiami z napisem WEJŚCIE. Każdy pojazd objęty nowym systemem zostanie oznakowany na zewnątrz specjalnie przygotowanymi piktogramami. Wprowadzenie systemu wsiadania Pasażerów do autobusów wyłącznie pierwszymi drzwiami, usytuowanymi obok kabiny kierowcy,
a wysiadania pozostałymi z napisem WYJŚCIE (przez zasygnalizowanie kierowcy przyciskiem STOP, a w przypadku jego awarii ustnie), ma na celu podniesienie skuteczności kontroli biletów i co za tym idzie – zmniejszenie strat z tytułu przejazdów tzw. „ gapowiczów”.

System ten funkcjonuje z powodzeniem w wielu miastach w Polsce, jak również w  Europie.

2. Pasażerowie wsiadając do oznakowanych pojazdów przednimi drzwiami (WEJŚCIE), powinni bez wezwania okazać kierowcy: bilet normalny, ulgowy wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego (np. legitymacja, dowód tożsamości ze zdjęciem, orzeczenie wydane przez uprawniony organ itp.). Zasady korzystania z ulg oraz wykaz osób do nich uprawnionych w formie naklejki znajdują się wewnątrz każdego pojazdu.

3. Kierowca w przypadku nie pokazania „czystych” , nie noszących znamion wcześniejszego użycia biletów przez wsiadających pasażerów, ma obowiązek zażądać okazania przez te osoby właściwego biletu. Jedynie w przypadku wyjątkowo dużej ilości osób wsiadających i tylko wtedy, jeżeli miałoby to zakłócić
w znaczny sposób przebieg kursu, może wyrywkowo przeprowadzić kontrolę.

4. Kierowca powinien obserwować , czy sprzedany przez niego bilet jednorazowy lub okazany do kontroli, jest skasowany przez wsiadającego w umieszczonym przy stanowisku kierowcy kasowniku. Może dokonać również osobiście skasowania za pomocą specjalnych datowników.

5. Pasażer, który w momencie wsiadania do pojazdu nie będzie posiadał ważnego biletu okresowego lub wcześniej zakupionego biletu jednorazowego powinien dokonać zakupu biletu jednorazowego o 20 gr droższego u kierowcy pojazdu. Kierowca zobowiązany jest do posiadania biletów uzależnionych od rodzaju linii, na której kursuje dany pojazd. Przy sprzedaży kierowca ma obowiązek informować, że jest to bilet droższy o 20 gr.

6. Pasażer powinien posiadać odliczoną kwotę na zakup biletu u kierowcy.

Kierowca może odmówić sprzedaży biletu pasażerowi lub zaproponować sprzedaż większej ilości biletów w przypadku, gdy pasażer nie posiada odliczonej kwoty, a kierowca nie dysponuje odpowiednią gotówką do wydania reszty.

7. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo, gdy nie chce kupić i/lub skasować posiadanego biletu, kierowca może odmówić pasażerowi przewozu i jednocześnie wezwać go do opuszczenia pojazdu. Kierowca powinien rozpocząć jazdę dopiero wówczas, gdy pasażer opuści pojazd. Jednocześnie, gdy pasażer nie dostosuje się do polecenia opuszczenia pojazdu, kierowca nie powinien kontynuować dalszej jazdy. Kierowca może powiadomić o zdarzeniu funkcjonariuszy Policji i powinien powiadomić dyspozytora ruchu.

8. W oznakowanych pojazdach mogą wystąpić sytuacje wyjątkowe, w których zasada wsiadania przednimi drzwiami nie będzie obowiązywała. I tak kierujący pojazdem powinien umożliwić wejście do pojazdu pozostałymi drzwiami z napisem WYJŚCIE:

  • osobom niepełnosprawnym,
  • wsiadającym do pojazdu z wózkiem dziecięcym,
  • podróżującym z bagażem podlegającym opłacie,
  • zorganizowanej grupie podróżującej wraz z opiekunem,
  • gdy do pojazdu zamierza wsiąść większa ilość osób (tylko za zgodą kierowcy).

    W przypadku autobusów o jednym wejściu dla pasażerów sposób kontroli biletów przez kierowców przeprowadza się w analogiczny sposób, jak wcześniej przedstawiony w autobusach z ilością więcej niż jedno wejście.

INFORMACJA O OPŁATACH DODATKOWYCH