Bilety miesięczne można nabywać 

w Siedzibie Spółki
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 14:00