Przepisy porządkowe dotyczą zarobkowego przewozu osób i bagażu w transporcie zbiorowym wykonywanym na terenie Gminy Brzesko. Stanowią załącznik do Uchwały nr VIII/9 /99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 9 czerwcz 1999r