Na czas pandemii COVID-19 Obowiązuje zastępczy rozkład jazdy. Prosimy kliknąć w poniższy link

Tymczasowy rozkład jazdy MPK

Rozkład jazdy linii nr 10
ważny w dni robocze od 01.09.2020


z Brzeska do Jadownik

Szpital 06:20w 12:15ś 14:40ś
SzpitalE4naŻądanie 06:21w 12:16ś 14:41ś
ul.KrJadwigi 06:22w 12:17ś 14:42ś
KrJadwigiosiedle 06:23w 12:18ś 14:43ś
ZespółSzkół 06:24w 12:19ś 14:44ś
Piekarnia 06:25w 12:21ś 14:45ś
Ogródek Jord.  06:25w 07:20w 11:40w 12:21ś 13:45ś 14:45ś 15:30w 17:20w
Urząd Miejski
06:27w 07:22w 11:42w 15:32w 17:22w
Granica E4 06:29w 07:24w 11:44w 15:34w 17:24w
Jadowniki Piekarnia 06:30w 07:25w 11:45w 15:35w 17:25w
Jadowniki NŻ 06:31w 07:26w 11:46w 15:36w 17:26w
Jadowniki Grodny 06:32w 07:27w 11:47w 15:37w 17:27w
Jadowniki Sorys 06:33w 07:28w 11:48w 15:38w 17:28w
Jadowniki Kąty 06:35 07:30 11:50 15:40 17:30
Szkołanr3 12:22ś 13:46ś 14:46ś
Piekarnia 12:23 13:47 14:47
StarowiejskaNŻ 12:25 13:49 14:48
JadownikiGuzik 12:27 13:51 14:50
Szkoła 12:29 13:53 14:51
Środkowa 12:30 13:54 14:52
Środkowa 12:31 13:55 14:53
Straż
MPK 05:50
GranicaE4 05:51
DomLudowy 05:52
 Szkołanr1 05:53 12:32 13:57 14:54
NaŻądanie 05:54 12:34 13:59 14:54
Kościół 05:56 12:36 14:01 14:55
Grodny 05:58 12:38 14:03 14:56
Gawroniecprzyj. 06:00 12:41 14:05 14:57

 


z Jadownik do Brzeska

Gawroniecodj. 06:00e,sz 07:05ś,O 12:41śO 14:06ś,sz 14:57e
Grodny 06:01e,sz 07:06ś,O 12:42śO 14:08ś,sz 14:58e
Kościół 06:02e,sz 07:07ś,O 12:43śO 14:10ś,sz 14:59e
NaŻądanie 06:03e,sz 07:08ś,O 12:44śO 14:12ś,sz 15:00e
Szkołanr1 06:04e,sz 07:09ś,O 12:46śO 14:14ś,sz 15:01e
DomLudowy 06:05sz 15:02
GranicaE4 06:06sz 15:03
MPK 06:08sz 15:06
Straż 06:10sz 15:08
Środkowa 07:10O 12:48O 14:16sz
ŚrodkowaNŻ 07:11O 12:50O 14:17sz
Szkoła 07:12O 12:51O 14:18sz
JadownikiGuzik 07:13O 12:53O 14:20sz
StarowiejskaNŻ 07:14O 12:55O 14:21sz
Piekarnia 07:16O 12:57O 14:23sz
Szkołanr3 06:12sz 07:17O 12:59O 14:24sz 15:10
Jadowniki Kąty 06:35sz 07:30sz 11:55sz 15:45O 17:35O
Jadowniki Sorys 06:36sz 07:31sz 11:56sz 15:46O 17:36O
Jadowniki Grodny 06:37sz 07:32sz 11:57sz 15:47O 17:37O
Jadowniki NŻ 06:38sz 07:33sz 11:58sz 15:48O 17:38O
Jadowniki Piekarnia 06:40sz 07:35sz 12:00sz 15:50O 17:40O
Granica E4 06:41sz 07:37sz 12:01sz 15:52O 17:42O
Plac Targowy 06:43sz 07:38sz 12:03sz 15:53O 17:43O
OgródekJord. 06:14sz 06:44sz 07:18 07:39sz 12:04sz 13:01 14:25sz 15:55 17:45
ZespółSzkół 06:16sz 06:46sz 07:40sz 12:06sz 14:26sz
ul.KrJadwigiosiedle 06:17sz 06:47sz 07:42sz 12:07sz 14:27sz
ul.KrJadwigi 06:18sz 06:48sz 07:43sz 12:08sz 14:28sz
Szpital 06:20 06:50 07:45 12:10 14:30

Legenda:

sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
t – kurs do Placu Targowego
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej