Rozkład jazdy linii nr 10
ważny w dni robocze od 17.07.2019


z Brzeska do Jadownik

Szpital 12:15ś 14:30ś
SzpitalE4naŻądanie 12:16ś 14:31ś
ul.KrJadwigi 12:17ś 14:32ś
KrJadwigiosiedle 12:18ś 14:33ś
ZespółSzkół 12:19ś 14:34ś
Piekarnia 12:21ś 14:35ś
Ogródek Jord.  08:10W 10:40W 12:21ś 13:45ś 14:35ś 15:10W 16:05W
Urząd Miejski
08:12W 10:42W 15:12W 16:07W
Granica E4 08:14W 10:44W 15:14W 16:09W
Jadowniki Piekarnia 08:15W 10:45W 15:15W 16:10W
Jadowniki NŻ 08:16W 10:46W 15:16W 16:11W
Jadowniki Grodny 08:17W 10:47W 15:17W 16:12W
Jadowniki Sorys 08:18W 10:48W 15:18W 16:13W
Jadowniki Kąty 08:20W 10:50W 15:20W 16:15W
Szkołanr3 12:22ś 13:46ś 14:36ś
Piekarnia 12:23 13:47 14:37
StarowiejskaNŻ 12:25 13:49 14:38
JadownikiGuzik 12:27 13:51 14:40
Szkoła 12:29 13:53 14:41
Środkowa 12:30 13:54 14:42
Środkowa 12:31 13:55 14:43
Straż
MPK 05:55
GranicaE4 05:56
DomLudowy 05:57
 Szkołanr1 05:58 12:32 13:57 14:44
NaŻądanie 05:59 12:34 13:59 14:44
Kościół 06:01 12:36 14:01 14:45
Grodny 06:03 12:38 14:03 14:46
Gawroniecprzyj. 06:05 12:41 14:05 14:47

 


z Jadownik do Brzeska

Gawroniecodj. 06:05e,sz 07:00ś,sz 12:41śO 14:06ś,sz 14:47e
Grodny 06:06e,sz 07:01ś,sz 12:42śO 14:08ś,sz 14:48e
Kościół 06:07e,sz 07:02ś,sz 12:43śO 14:10ś,sz 14:49e
NaŻądanie 06:08e,sz 07:03ś,sz 12:44śO 14:12ś,sz 14:50e
Szkołanr1 06:09e,sz 07:04ś,sz 12:46śO 14:14ś,sz 14:51e
DomLudowy 06:10sz 14:52
GranicaE4 06:12sz 14:53
MPK 06:13sz 14:56
Straż 06:15sz 14:58
Środkowa 07:05sz 12:48O 14:16sz
ŚrodkowaNŻ 07:06sz 12:50O 14:17sz
Szkoła 07:07sz 12:51O 14:18sz
JadownikiGuzik 07:08sz 12:53O 14:20sz
StarowiejskaNŻ 07:09sz 12:55O 14:21sz
Piekarnia 07:11sz 12:57O 14:23sz
Szkołanr3 06:17sz 07:12sz 12:59O 14:24sz 15:00
Jadowniki Kąty 08:00W 08:21W,t 10:30W 10:51W,t 15:20W 16:15W
Jadowniki Sorys 08:01W 08:22W,t 10:31W 10:52W,t 15:21W 16:16W
Jadowniki Grodny 08:02W 08:23W,t 10:32W 10:53W,t 15:21W 16:17W
Jadowniki NŻ 08:03W 08:24W,t 10:33W 10:54W,t 15:22W 16:18W
Jadowniki Piekarnia 08:05W 08:25W,t 10:35W 10:55W,t 15:22W 16:20W
Granica E4 08:06W 08:26W,t 10:36W 10:56W,t 15:23W 16:21W
Plac Targowy 08:08W 08:28W,t 10:38W 10:58W,t 15:24W 16:23W
OgródekJord. 06:19sz,8 07:13sz 08:10W 10:40W 13:01 14:25sz 15:25W 16:25W
ZespółSzkół 06:21sz,8 07:16sz 14:26sz
ul.KrJadwigiosiedle 06:22sz,8 07:17sz 14:27sz
ul.KrJadwigi 06:23sz,8 07:18sz 14:28sz
Szpital 06:25 07:20 14:30

Legenda:

sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
8 – kurs wykonuje linia nr 8
W – kursuje w okresie wakacyjnym
t – kurs do Placu Targowego