Rozkład jazdy linii nr 10
ważny w dni robocze od 01.06.2021


z Brzeska do Jadownik

Szpital 14:40ś
SzpitalE4naŻądanie 14:41ś
ul.KrJadwigi 14:42ś
KrJadwigiosiedle 14:43ś
ZespółSzkół 14:44ś
Piekarnia 14:45ś
Ogródek Jord.  07:20w 11:40w 14:45ś
Urząd Miejski
07:22w 11:42w
Granica E4 07:24w 11:44w
Jadowniki Piekarnia 07:25w 11:45w
Jadowniki NŻ 07:26w 11:46w
Jadowniki Grodny 07:27w 11:47w
Jadowniki Sorys 07:28w 11:48w
Jadowniki Kąty 07:30 11:50
Szkołanr3 14:46ś
Piekarnia 14:47
StarowiejskaNŻ 14:48
JadownikiGuzik 14:50
Szkoła 14:51
Środkowa 14:52
Środkowa 14:53
Straż
MPK 05:50
GranicaE4 05:51
DomLudowy 05:52
 Szkołanr1 05:53 14:54
NaŻądanie 05:54 14:54
Kościół 05:56 14:55
Grodny 05:58 14:56
Gawroniecprzyj. 06:00 14:57

 


z Jadownik do Brzeska

Gawroniecodj. 06:00e,sz 14:57e
Grodny 06:01e,sz 14:58e
Kościół 06:02e,sz 14:59e
NaŻądanie 06:03e,sz 15:00e
Szkołanr1 06:04e,sz 15:01e
DomLudowy 06:05sz 15:02
GranicaE4 06:06sz 15:03
MPK 06:08sz 15:06
Straż 06:10sz 15:08
Środkowa
ŚrodkowaNŻ
Szkoła
JadownikiGuzik
StarowiejskaNŻ
Piekarnia
Szkołanr3 06:12sz 15:10
Jadowniki Kąty 07:30sz 11:55sz
Jadowniki Sorys 07:31sz 11:56sz
Jadowniki Grodny 07:32sz 11:57sz
Jadowniki NŻ 07:33sz 11:58sz
Jadowniki Piekarnia 07:35sz 12:00sz
Granica E4 07:37sz 12:01sz
Plac Targowy 07:38sz 12:03sz
OgródekJord. 06:14sz 07:39sz 12:04sz
ZespółSzkół 06:16sz 07:40sz 12:06sz
ul.KrJadwigiosiedle 06:17sz 07:42sz 12:07sz
ul.KrJadwigi 06:18sz 07:43sz 12:08sz
Szpital 06:20 07:45 12:10

Legenda:

sz – kurs do szpitala
S – kursuje w dni nauki szkolnej
O – kurs do Ogródka Jordanowskiego
b – kurs do Browaru
ś – kurs przez ul. Środkową
e – kurs przez DK94
S3 – kurs do szkoły nr 3
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu
↓↓ – początek kursu powrotnego
t – kurs do Placu Targowego
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej