MPK W BRZESKU INFORMUJE, IŻ NA TRASIE
BRZESKO – PORĘBA SPYTKOWSKA – BRZESKO
NA KURSACH LINII NR 3 REALIZOWANYCH PRZEZ INNEGO PRZEWOŹNIKA, A W RAMACH ROZKŁADU MPK TJ. W GODZ. 6:40      Z BRZESKA, 7:09 Z PORĘBY SPYTKOWSKIEJ
ORAZ 15:30 Z BRZESKA, 16:01 Z PORĘBY SPYTKOWSKIEJ OBOWIĄZUJĄ CENY BILETÓW ORAZ ULGI STOSOWANE PRZEZ MPK

Kategorie: Ogólne