UWAGA !

Szanowni Klienci przypominamy , iż w związku z  koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 od 17 października 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. obowiązują następujące ograniczenia w KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega?  Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju, zarówno w strefie żółtej oraz strefie czerwonej, środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Limity nie dotyczą transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W czasie transportu uczniów obowiązkowe jest jednak zakrywanie ust i nosa.

Jednocześnie informujemy, że wszystkich naszych klientów w trakcie przewozu obowiązuje zakrywanie ust i nosa !!!

Kategorie: Ogólne