OGŁOSZENIE !
Informujemy, iż od dnia 18 marca 2020 roku następuje zmiana cen biletów jednorazowych i miesięcznych oraz stref obowiązujących za usługi przewozowe MPK sp. z o.o. w Brzesku na podstawie
Uchwały Nr XIX/160/2020 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 lutego 2020 roku.

 

Kategorie: Ogólne