Bilety miesięczne można nabyć w Siedzibie Spółki
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:00